bng
Novas
Oleiros candidatura

Rematou a campaña... Grazas a todas e todos!

Hoxe damos por finalizada con moito éxito, ao noso parecer, a campaña electoral que levamos desenvolvendo estas dúas últimas semanas co obxectivo de situar o BNG de Oleiros no goberno municipal.

Durante estes días intentamos facervos partícipes e darvos a coñecer a todos os veciños e veciñas as nosas ideas, os nosos obxectivos e as melloras que cremos que poderiamos levar a cabo se nos dades a oportunidade de ter un lugar no Concello.

O urbanismo e a mobilidade son, desde o noso punto de vista, os dous temas principais que ten que abordar e corrixir Oleiros con urxencia para que o noso futuro sexa cada vez mellor. Por este motivo, os actos principais da nosa campaña electoral estiveron ligados a estas cuestións. O 13 de maio estivemos en Xaz, lugar representativo de como é desde hai xa moito tempo o urbanismo que busca o Concello de Oleiros: grandes urbanizacións que acaban con zonas naturais e que só suman unha cantidade de habitantes que, en xeral, non se corresponden cos servizos dispoñíbeis. Ligado a isto, e tamén na parroquia de Dorneda, achegámonos o día 19 (como tanto tempo levamos facendo) ao Couto para apoiar as protestas da súa veciñanza. Porén, outros moitos puntos do municipio poderían ser un claro exemplo de como se podería mellorar a mobilidade grazas, principalmente, á creación de alternativas ao vehículo privado.

Organizamos tamén dous encontros moi importantes para nós: con comerciantes e con persoas e colectivos preocupados polo noso ambiente. Estes encontros servíronnos para engadir propostas ao noso programa, mais tamén para reforzar a nosa idea de que os grandes problemas de Oleiros están totalmente relacionados entre eles: é preciso revisar o modelo de urbanismo, o transporte, o medio ambiente e o emprego, mais tamén o forte vínculo entre estas áreas. Se unha parte importante das persoas que viven en Oleiros traballan noutros concellos da nosa comarca, precisarán desprazarse con máis frecuencia, coas consecuencias que isto ten para o transporte e para o medio ambiente, e tamén é moi probábel que o seu lecer ou as súas compras estean teñan lugar fóra. O que queremos, e despois desta campaña dun xeito aínda máis decidido, é un concello que se afaste dos récords de licenzas urbanísticas ou desprazamentos en vehículo privado.

Alén disto, tamén con certeza nos puidestes ver a diario en todas as parroquias dando a coñecer o noso programa. Gozamos moito destas reunións porque, ademais do marabilloso ambiente de traballo que temos entre nós, tamén nos deron pé a xuntármonos con todas as persoas que vos achegastes a nós para darnos a coñecer as impresións, tanto positivas como negativas, que nos ofrecedes. As sensacións que tivemos estas dúas semanas foron moi boas e, por tanto, cremos e desexamos que os resultados acompañarán.

Xa para rematar, queremos agradecer a todos e todas os que colaborades con nós, e moi especialmente ao noso candidato, o voso incansábel traballo. Case chegou o día e só vos pedimos que acompañedes e apoiedes este domingo a Iván e a todo o noso grupo votando BNG en Oleiros, pois Oleiros merece máis!

 

 

Ler novas
Novas
presentación do programa 3

O BNG de Oleiros presentou as principais propostas do seu programa

O candidato, Iván Roca, presentou o programa da formación nacionalista xunto cos números 2 e 3 da candidatura, Iria Taibo e Andrés Hernández Mouriño

Elaborárono de xeito colectivo, escoitando propostas de veciños e veciñas e de diferentes entidades e persoas dos sectores implicados

 

As propostas do BNG para Oleiros non son medidas illadas, nin entre si nin dos outros concellos da contorna, cos que este concello comparte territorio e problemáticas, e cos que é preciso contar necesariamente para procurar solucións.

No BNG de Oleiros estamos firmemente convencidos e convencidas de que é preciso mudar o modelo e entender o noso concello como un todo, xa que os problemas do prezo e da dispersión da vivenda teñen consecuencias para a mobilidade, para o emprego e o comercio, mais tamén para o medio ambiente ou para a conciliación.

Estas son algunhas das principais medidas que propomos para os próximos catro anos:

1. O acceso á vivenda é un dereito fundamental, debemos recuperar a porcentaxe de promoción pública municipal en todas as promocións novas previstas, en todas as áreas do concello, ademais de abrir unha liña de axudas ao alugamento e outra para a rehabilitación de vivendas.

2. Consideramos que Oleiros ten moita marxe de mellora no ámbito do medio ambiente: cremos que é preciso crear unha Concellaría de Medio Ambiente, adaptar as políticas á situación de emerxencia climática ou avanzar na protección de áreas en situación de perigo.

3. Moitas persoas de Oleiros teñen emprego noutros concellos da nosa área, o que aumenta a problemática da mobilidade e a falta de cohesión, polo que propomos unha forte política de promoción da creación de emprego, e incentivos ás empresas existentes, ademais dun importante compromiso coas empresas con carácter social.

4. O Plan de Mobilidade Urbana Sustentábel do Concello de Oleiros, aprobado en setembro de 2022, fai un diagnóstico moi completo e propón unha gran variedade de medidas coas que concordamos plenamente e comprometémonos coa súa aplicación, ademais de coa divulgación do propio Plan, que nos parece unha guía moi útil para os próximos anos: é imprescindíbel dar prioridade á mobilidade alternativa ao vehículo privado, ademais de repensar o modelo de dispersión da poboación e facilitar que todas as parroquias teñan ao seu alcance os servizos máis básicos.

5. Apoiaremos o comercio local con diferentes medidas de incentivo á creación de novos negocios e campañas de divulgación e promoción dos comercios existentes e sensibilización sobre a importancia do comercio de proximidade, ademais de iniciativas de formación.

6. A transparencia e participación son unha eiva importante deste concello. Precisamos que tanto os partidos da oposición como toda a cidadanía teñan un maior acceso á información sobre o uso do diñeiro público, e aos medios de comunicación municipais. Propomos a creación dun regulamento de participación cidadá.

7. Cremos que é preciso dar un paso máis aló na actividade cultural deste concello, facendo que a política neste ámbito non se basee unicamente na programación de espectáculos, promovendo a cultura de base e deseñando programas con obxectivos a longo prazo, implicando as distintas entidades do concello e promovendo a súa existencia e actividade.

8. Cómpre introducir melloras e innovacións nas diferentes políticas dirixidas ao benestar social da poboación, en xeral, e das persoas e colectivos máis desfavorecidos, en particular. Corrixir a ordenanza que regula as axudas de emerxencia social para permitir que manteñan o seu poder adquisitivo neste contexto de gran suba dos prezos, crear un recurso de aloxamento para as mulleres vítimas da violencia de xénero, incrementar a formación sobre a violencia de xénero e sexual ao persoal municipal que traballe no eido do lecer, ou a posta en marcha dun servizo de coidado de nenos e nenas son algunhas das medidas máis urxentes que é preciso acometer.

9. Profundizaremos na promoción da lingua galega, impulsando iniciativas de dinamización e sensibilización social, ademais de retomar o Premio Xulio Dans.

10. O BNG sempre traballa desde unha perspectiva comarcal e de país, pois non podemos vivir de costas aos concellos da contorna, cos que xa compartimos moitas problemáticas e servizos. Traballaremos para conseguir a creación da Área Metropolitana da Coruña.

Ler novas